Nová Generácia od začiatku roka intenzívne zbierala (prostredníctvom mobilnej aplikácie) názory občanov Slovenskej republiky o kvalite ich života a o tom čo považujú za najproblémovejšie oblasti súčasnosti. Dáta boli zbierané vo všetkých krajoch SR, na výjazdoch v mestách.

 

Z výsledkov je zrejmé, že občanov naprieč Slovenskom najviac trápi:

  1. korupcia a nízka miera transparentnosti,
  2. slabá podpora mladých rodí a nekvalita školstva,
  3. nízke mzdy,
  4. nefungujúce úrady a verejná správa,
  5. nedostupné bývanie pre mladých a
  6. celkovo zlá infraštruktúra.

 

Viac než 66 % opýtaných považuje za absolútne nedostatočnú podporu mladých rodín a tiež to akým spôsobom pristupujú štát a samosprávy k výstavbe štartovacích bytov pre mladé rodiny. Napriek rokmi deklarovaným vyjadreniam o dôležitosti riešenia demografickej krízy občania necítia žiadne pozitívne zmeny v prístupe politikov, ktoré by sa prejavili v aktívnej podpore rodinnej politiky.

Dlhodobým problémom je zhoršujúca sa kvalita vzdelávania. Okrem objektívnych výskumov (napr. OECD), ktoré ukazujú, že slovenskí študenti vo vedomostiach výrazne zaostávajú za zvyškom vyspelého sveta, z výsledkov výskumu Novej Generácie vychádza, že s kvalitou slovenského školstva nie sú spokojníani občania Slovenska. Za úplne nedostatočné ho považuje 27 % a za nedostatočné 37 % respondentov.

O niečo pozitívnejšie výsledky sú v prípade vnímania kvality pracovného trhu. V tomto smere – v oblasti, v ktorej prebehli najvýraznejšie reformy – väčšina respondentov (51 %) považuje vníma kvalitu pracovného trhu ako dobrú, ba časť z nich až za výbornú.

Slovenská republika(za pomoci fondov a výziev) za ostatné roky preinvestovala niekoľko miliónov eur na digitalizáciu a skvalitnenie služieb štátu(štátnej a verejnej správy). Navzdory tomu, že sa poskytnuté prostriedky nenávratne minuli, občania nepociťujú žiadnu zmenu. Ba naopak, štát a štátne služby vnímajú ako minimálne inovatívne. Za úplne nedostatočné či nedostatočné ho považuje až 80 % opýtaných.

Podobne negatívne vnímajú respondenti podporu športu. Tri štvrtiny opýtaných vyjadrilo názor, že táto je úplne nedostatočná (46 %) alebo nedostatočná (32 %).

 

 

Výsledky prieskumu nálad naprieč našou vlasťou vyznievajú depresívne. Vykazujú všeobecne zdieľanú realitu, rastúcej nespokojnosti občanov rôznych generácií s tým, ako spravuje štát súčasná generácia politikov. Ignorovaním existujúcich problémov, absenciou politických vízií a podkopávaním základný hodnôt demokracie fakticky otvára priestor pre nebezpečné alternatívy a podporuje nostalgiu za minulým režimom.

Sme presvedčení o tom, že je najvyšší čas zmeniť to. Nastal čas pre prijatie životaschopnej a realistickej iniciatívy za naše generácie. Programu a politiky, ktoré zvrátia aktuálny vývoj a vytvoria priestor pre zodpovednosť, slobodu a prosperitu.

 

Nová Generácie je celoslovensky pôsobiaca iniciatíva aktívnych ľudí, ktorí nie sú spokojní so súčasným stavom na Slovensku.  Sme iniciatíva 30-tnikov a 40-tnikov, ktorí zbierali svoje skúsenosti na Slovensku aj v zahraničí, ale vrátili sa späť pomôcť k zmene v našej krajine. Viac informácií na www.novageneracia.sk