Presne o rok, 16. februára 2019 skončí mandát deviatich sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, vrátane jej predsedníčky Ivety Macejkovej a preto sme vyzvali predsedu Vlády SR a ministerku spravodlivosti, Luciu Žitňanskú, aby prestali s politikárčením a aktívne prispeli k zachovaniu demokratického charakteru štátu.

 

Verejnú výzvu sme pripravili, ako zodpovední občania Slovenskej republiky, pretože  si uvedomujeme reálnu hrozbu ohrozenia ústavnosti našej krajiny.

 

Média a súčasní politici síce pred pár mesiacmi hovorili o potrebe reformy spôsobu voľby a menovania sudcov ÚS, tak aby sme sa v budúcnosti vyhli politizácii ústavného súdu a zablokovania jeho funkčnosti

 

V ostatnom čase akútnu hrozbu ústavnej krízy zatienili špekulácie o tom, že premiér Robert Fico uvažuje o politickej trafike v podobe funkcie predsedu ÚS SR.

 

Nová Generácia odmieta to, aby sa zo svedomia a piliera ústavnosti stalo politické odkladisko. Sme presvedčení o tom, že v prípade, že sa ministerka spravodlivosti aktívne chopí svojich kompetencií a vypočuje názory a návrhy renomovaných odborníkov z oblasti práva, ešte stále je dostatok času pripraviť návrh zákona, ktorý zabezpečí nezávislosť ústavného súdu. Pretože, kde je vôľa, tam je cesta.

 

 

Verejná výzva vláde a ministerstvu spravodlivosti, aby riešili akútnu hrozbu ústavnej krízy

 

Vážený pán predseda vlády, Vážená pani ministerka,

 

ako občania Slovenskej republiky, ktorí si uvedomujú zodpovednosť za budúcnosť a charakter demokracie a právneho štátu na Slovensku, vás verejne vyzývame a žiadame, aby ste váhou vášho postavenia zabránili hrozbe znefunkčnenia Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Presne o rok, 16. februára 2019, sa skončí funkčné obdobie deviatim sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky a tým sa de iure stane tento najvýznamnejší orgán ochrany ústavnosti, ktorý je srdcom a svedomím právneho štátu, nefunkčným.

 

Súčasný spôsob voľby a menovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky sa z viacerých hľadísk neosvedčil. Systém voľby nie je imúnny voči politickým vplyvom, ktoré ohrozujú jeho nezávislosť a súčasne ani nevyžaduje adekvátnu odbornosť kandidátov, ktorí z pozície ústavných sudcov budú niesť na svojich pleciach zodpovednosť za ústavnosť, demokraciu a právny štát. Na sudcov ústavného súdu a ich výber sa musia klásť prísne podmienky, keďže oni sú základným pilierom, na ktorom stojí fungovanie právneho štátu.

 

Vážený pán predseda vlády, Vážená pani ministerka, verejne vás žiadame, aby ste sa aktívne zapojili do prípravy legislatívnych zmien, ktoré v budúcnosti nedovolia spolitizovať a znefunkčniť Ústavný súd Slovenskej republiky. Žiadame vás, aby vláda Slovenskej republiky v súčinnosti s významnými zástupcami odbornej verejnosti a váhou svojho politického vplyvu pripravila a presadila taký návrh riešenia, ktorý zabráni hroziacej ústavnej kríze.