Verí snáď niekto v tejto republike tomu, že za služby, ktoré využívate nemusíte platiť? Podľa nás je nanajvýš nezodpovedné nesystémovými krokmi zakrývať neschopnosť podporiť mladých ľudí lepšími pracovnými ponukami alebo získavaním praxe počas štúdia.

 

Vyše 40.000 ľudí, ktorí podpísali petíciu proti vlakom zadarmo spolu s nami nie je proti podpore sociálne slabším, študentom alebo dôchodcom. Peniaze použité na vykrývanie financovania populistických vlakov mohla vláda využiť  na modernizáciu Slovenska, aby investovala do vedy a výskumu a vzdelania mladých, ktoré Slovensku prinesie násobne vyšší prínos, ako vlaky kvázi zadarmo. A aby neničila podnikateľské prostredie a nechala podnikateľov vytvárať nové pracovné miesta a tak zvyšovať životnú úroveň.

 

“Nemôžeme na jednej strane dvíhať dane, šikanovať strednú vrstvu a malých, či stredných podnikateľov a na strane druhej peniaze získané od pracujúcich použiť na často až nezmyselné sociálne balíčky, ktoré slúžia len na predvolebnú kampaň,” uviedol Smutný. “Slováci by sa nemali nechať kúpiť populistickými a nezodpovednými návrhmi, ale mali by od politikov požadovať kvalitné fungujúce inštitúcie a efektívne riadenie štátu, aby mohli žiť na skutočne európskej úrovni,” povedal Tomáš Smutný, predseda Novej Generácie novinárom.

 

Súčasťou našej akcie boli aj protesty, ktoré sme zorganizovali súčasne na vlakových staniciach v Bratislave a v Košiciach.
Petíciu sme odovzdali na ministerstve dopravy.