Vážený pán riaditeľ RTVS, Jaroslav Rezník,

 

po nedávnych predchádzajúcich zmenách, týkajúcich sa zrušenia a obsahových zmien niektorých relácií RTVS si Vám dovoľujem v mene Novej Generácie, združeniu ľudí ktorým nie je ľahostajný osud Slovenska a zastupujúcich tisícky občanov, zaslať otvorený list so žiadosťou o ich opätovné zaradenie do programu verejnoprávnej televízie, prípadne upusteniu od avizovaných zmien, týkajúcich sa ich autorov. Dočasné zrušenie poslednej televíznej investigatívnej relácie Reportéri a zmeny v autorskom zložení relácie Dejiny.sk vysielanej na Rádiu Regina považujeme za nesprávne rozhodnutia nezhodujúce sa s názormi a požiadavkami občanov, ktorých záujmy tieto relácie častokrát reprezentovali a obhajovali. Sme presvedčení, že verejnoprávna televízia a rozhlas Slovenska financovaný z verejných zdrojov a daní nás občanov, by mala reflektovať verejný záujem. Obávame sa, že tieto zmeny boli vykonané po tlaku niektorých vládnych politických predstaviteľov, čo považujeme za zásadné ovplyvňovanie základných demokratických princípov v našej krajine.

 

Zároveň vyjadrujeme obavu, že RTVS je na ceste k jej spolitizovaniu. Na túto obavu sme už upozorňovali koncom mája roku 2017, počas samotného verejného vypočúvania kandidátov na post, ktorý práve zastupujete. Taktiež sa domnievame, že práve tieto zmeny môžu byť počiatkom „zoštátnenia“ RTVS a v budúcnosti môžu slúžiť ako nástroj ovplyvňovania verejnej mienky prostredníctvom vládnych politických špičiek.

 

Úprimne veríme, že aj tentokrát Vám tlak a názory občanov nebudú ľahostajné ako tomu bolo po podpísaní škandalóznej zmluvy s agentúrou Sputnik News počas Vášho pôsobenia v TASR a žiadostiam s podobným obsahom v krátkom čase vyhoviete.

 

S úctou a pozdravom,
Martin Jesenko