Začiatkom februára sme spoločne v Goetheho inštitúte diskutovali o školstve, konkrétne o tom slovenskom. Spolu s predsedom Novej Generácie Tomášom Smutným, Vladom Burjanom (odborníkom na školstvo) a Soňou Koreňovou, absolventkou programu Teach for Slovakia, sme sa bližšie pozreli na stav nášho školstva a jeho nedostatkov. Naši hostia sa jednohlasne zhodli, že slovenské školstvo sa nenachádza v ideálnom stave a je veľmi dôležité ho stále zlepšovať a téme vzdelávanie sa aktívne venovať.

 

Podľa vyjadrení našich hostí je potrebné pretransformovať školstvo z obyčajného memorovania, na školstvo vyhľadávajúce talenty a rozvíjajúce žiakov a študentov v ich silných stránkach. Zároveň hostia vyjadrili súhlas s myšlienkou rušenia časti vysokých škôl so slabými výsledkami.

 

Reforma školstva by sa mala stať jednou z hlavných a nosných tém,  na  ktorej by  Slovensko malo začať pracovať. Budúcnosť našej krajiny vidíme vo vzdelanej spoločnosti, a práve tá závisí od kvality našich univerzít.  Naši hostia pomenovali konkrétne problémy, vyjadrili sa k možným riešeniam a spomenuli ich osobné skúsenosti z oblasti vzdelávania. Okrem toho nám Tomáš Smutný poskytol pohľad na tento problém aj z pozície zamestnávateľa.

 

Tému vzdelávania na Slovensku považujeme za extrémne dôležitú. Potrebujeme vzdelanú spoločnosť, ktorá je budúcnosťou našej krajiny a dokáže Slovensko posunúť dopredu.